کتاب شناسایی و افزایش ظرفیت های ذهنی

کتاب دوره‌ آموزشی غیرحضوری مصوب کارکنان دولت با امتیاز آموزشی.

cognizance and increase of mind’s capacity
نویسنده : دکتر محمود جهانگیری

یکی از بزرگ‌ترين نيازهای كنوني مردم، شناخت قدر و ارزش خويشتن و استفاده بهینه از ظرفیت‌های وجودی خویشتن است تا بتوانند با رسیدن به مرحله خودشکوفایی و کسب عزت نفس بالا، احساس بهتري نسبت به خويشتن به‌دست آورده و زندگي سالم و موفق‌تري را سپري نمایند. با مطالعه این کتاب، بينش بهتري نسبت به خود و زندگي‌تان به دست خواهید آورد و به گوشه‌اي از نيروي خلاق دروني‌تان پي خواهید برد که قادر است سلامتي شما را حفظ و موفقيت را برايتان به ارمغان بياورد. همان قدرتي که شكوفايي آن مي‌تواند تأثير مثبت ژرف و عميقي بر زندگي‌تان داشته باشد و شما را به تمام آرزوهاي‌تان برساند و الهام بخش شما در رسيدن به زندگي شاد، سالم و موفق باشد.

بهره‎ گيری صحيح از ظرفیت‌های ذهنی، تنها با شناخت و آگاهی از آنها امكان‎پذير می‌باشد. شما با خواندن این کتاب، به گوشه‌ای از نيروي خلاق دروني‌تان پي خواهید برد که قادر است سلامتي شما را حفظ و موفقيت را برايتان به ارمغان بياورد. همان قدرتي که شكوفايي آن مي‌تواند تأثير مثبت ژرف و عميقي بر زندگي‌تان داشته باشد و شما را به تمام آرزوهاي‌تان برساند و الهام بخش شما در رسيدن به زندگي شاد، سالم و موفق خواهد بود.

این کتاب به عنوان منبع دوره آموزشی مصوب کارکنان دولت با عنوان شناسایی و افزایش ظرفیت های ذهنی از سوی دفتر آموزش و پژوهش استانداری معرفی شده است که مشتمل بر سه فصل ذهن و ظرفيت بيکران آن، سيستم خود مديريتي و زندگي در اوج خودشکوفایی می باشد