مجموعه لوح های فشرده

لوح فشرده آموزشی توانمندسازی روانی و خودشکوفایی

كليد حل مشكلات زندگي در درون خود ماست. این خود ما هستیم که مي‌توانيم سررشته زندگي‌مان را حتي در بحراني‌ترين شرايط نيز به دست بگيريم. هر انساني مي‌تواند با استفاده از قدرت‌های شگفت انگیز ذهن خويش و با استفاده از اصول توانمندسازی روانی و خودشکوفایی، وضعیت زندگی‌اش را دچار تغییر و تحولی عمیق نماید و زندگي سالم و موفقي را براي خويشتن بيافریند.

اين اثر بر اساس کتب و مجموعه سخنراني هاي ارايه شده استاد محترم جناب آقاي دکتر محمود جهانگيري در مراکز مختلف علمی آموزشی و سازمان هاي کشور به صورت چند رسانه اي تهيه گرديده است.

در این لوح فشرده موضوعات در شش بخش آشنایی با اصول و مباني اصول و مبانی توانمندسازی روانی و خودشکوفایی، هدف گزینی موثر، نظام تفکر و حافظه، خلاقیت و نوآوری، مديريت استرس و هنر برقراری ارتباطات مؤثر با دیگران ارایه گردیده است. استفاده از این اثر شما را در شناخت بهتر خود، نحوه كنترل زندگي ياري مي‌دهد و ابزار لازم جهت استفاده بهتر از توانایی های درونی، لذت بردن از زندگي و به دست گرفتن سررشته زندگي را در اختيار شما قرار مي‌دهد.

 لوح فشرده آموزشی تصویر ذهنی سازمانی

افسون سازمان هاي موفق و پيشرفته، مديريت تصوير ذهني انسان هاست. OSI پايه و اساس جنبه هاي مختلف مديريت را تشكيل مي دهد و كيميايي است كه مي‌تواند فعاليت هاي سازمان ها را به كلي متحول كند. اين اثر بر اساس کتاب تصویر ذهنی سازمانی و مجموعه سخنراني هاي ارايه شده استاد محترم جناب آقاي دکتر محمود جهانگيري در مراکز مختلفي از جمله مرکز آموزش مديريت صنعتي، مرکز آموزش مديريت دولتي، دانشگاه ها، مراکز صنعتي، وزارتخانه ها و سازمان هاي کشور به صورت چند رسانه اي تهيه گرديده است.

در این لوح فشرده موضوعات در سه بخش آشنایی با اصول و مباني تصوير ذهني، آشنایی با اصول و مباني تصوير ذهني سازماني و عوامل موثر بر طراحي آن و بهينه سازي تصوير ذهني سازماني ارایه گردیده است و الگوي جامع، ساده و عملي براي كنترل شغل و زندگي به افراد معرفی شده است. این اثر هم براي مديراني كه  مي خواهند سازمان خود را به سطح بالاتري از سلامت و پيشرفت برسانند و عملكرد سازماني خود را در سطح قابل قبولي حفظ نمايند و هم براي تمام عزيزان شاغل در سازمان هاي مختلف دولتي و خصوصي كه به دنبال راهي براي لذت بردن از شغل خود هستند، قابل استفاده می باشد.