مشاوره

  • 12 دسامبر 2019

مشاوره حمایتی از بیماران مبتلا به سرطان   سرطان یک بیماری پیچیده چند وجهی زیستی، روانی و محیطی است که...

  • 12 دسامبر 2019

سلامت جنسی به معنی سلامت جسمی، عاطفی، روانی و اجتماعی یک فرد در روابط جنسی است.   سلامت جنسی از...

  • 12 دسامبر 2019

رفع افکار و خاطرات مزاحم پراکندگی و آشفتگی افکار، میتواند ذهن آدمی را به هم ریخته و تمرکز فکرش را...

  • 12 دسامبر 2019

کاهش وزن و تناسب اندام پایدار با استفاده از روش های نوین IMAGERY بهينه سازي افکار و تصاوير ذهني با...

  • 12 دسامبر 2019

موضوع بهينه‌سازي تصویر ذهنی خانوادگي زن و مرد، حلقه مفقوده بسياري از خانواده های دارای بحران و متقاضی طلاق است که...

  • 12 دسامبر 2019

ازدواج سالم و موفق با قدرت تصویر ذهنی   شکل گیری یک ازدواج سالم و موفق، دارای اصول و فرآیندهای...