کتاب طلاق و تصویر ذهنی

divorce and self-image ‎
دکتر محمود جهانگیری- طیبه خلقی

در این کتاب؛ نکات کاربردی و راهکارهای مناسبی جهت مدیریت بحران جدایی و طلاق و دوران پس از آن در راستای حفظ و ارتقای سلامت فرد و خانواده مبتنی بر تئوری تصویر ذهنی خانوادگی و تکنیک ها و روش های بهینه سازی آن ارایه شده است.