آموزش

لذت از شکوفایی اندیشه و توانایی خود، با شرکت در برنامه های آموزشی تصویر ذهنی

برنامه هاي آموزشي گروه تصویر ذهنی با هدف کمک به نيل به سلامت و سعادت افراد مختلف جامعه از طريق آموزش هاي علمی و کاربردی تدوین و اجرا می گردد. این برنامه ها، بر اساس نيازهاي گروه هاي مختلف، به گونه اي ساده و قابل فهم طراحي و تنظيم گرديده است تا براي همه كساني كه به دنبال بنا نهادن يك زندگي ايده آل و سرشار از سلامت و سعادت هستند، مفيد، موثر، نتيجه بخش و كارآمد باشد. این برنامه ها به صورت تئوري و عملي همراه با تمرينات كاربردي، موثر و مورد نياز در زندگي روزمره افراد و گروه هاي مختلف ارائه مي گردد تا شركت كنندگان بتوانند پس از گذراندن اين آموزش ها به زندگي فردي، خانوادگي، شغلي و اجتماعي خود توسعه ببخشند.

لیست برخی از کنفرانس ها و دوره های ارایه شده توسط آقای دکتر حهانگیری در سطوح مختلف فردی، خانوادگی و سازمانی در مراکز مختلف علمي، آموزشي، صنعتي و سازمانی كشور :

عناوین مرتبط با سازمان :

• تصویر ذهنی سازمانی
• سازمان های شاد و موفق
• هوش هيجاني (EQ) و كاربرد آن در سازمان
• برقراری ارتباطات موثر با دیگران در محیط کار
• برخورد مناسب با استرس های شغلی
• توانمندسازی روانی و خودشکوفایی کارکنان
• سلامت اداری با استفاده از الگوي روانشناسي OSI
• افزایش ظرفیت های ذهنی کارکنان
• خلاقیت و نوآوری در سازمان

عناوین مرتبط با خانواده :

• بهینه سازی تصویر ذهنی خانوادگی
• تصوير ذهني، كليد موفقيت در همسرگزيني موثر
• تحکيم بنيان خانواده با قدرت تصوير ذهني
• مواجهه صحیح با مسائل و مشكلات خانوادگي
• تربيت فرزنداني افتخارآفرين با روش هاي بهينه سازي تصوير ذهني
• تصوير ذهني، حلقه مفقوده طلاق
• تاملی قبل از طلاق، شاید تغییر…
• اصلاح تصویر ذهنی پس از طلاق

عناوین مرتبط با فرد :

• سلامتي و شادابي در سايه تصوير ذهني مثبت
• تقویت هوش هيجاني
• هدف گزینی موثر در زندگی
• برقراری ارتباطات موثر با دیگران
• افزایش حافظه و ظرفیت های ذهنی
• روش های تصویر ذهنی در ترک اعتیاد
• اصلاح رفتاری با روش هاي تصویرسازی ذهنی