کتاب و CD توانمندسازی و خودشکوفایی

با بهره گیری از انديشه‌های مطرح شده در این بسته آموزشی، می توانید خود را به سطح بالاتري از سلامت و پيشرفت برسانید.

Empowerment & Self Actualization
نویسنده : دکتر محمود جهانگیری

گام نهادن در مسیر درخشان توانمندسازي رواني و خودشکوفایی، نه تنها باعث شکل‌دهی زندگي فردی سرشار از اميد، آرامش و توام با موفقيت می‌شود که حفظ بقای سازمان‌های پیشرو در محیط رقابتی کنونی نیز منوط به همین امر می‌باشد. خودتوانمندسازی و رسیدن به اوج شکوفای فکر و اندیشه، عامل مهم سعادتمندی و موفقیت و همچنین کنترل و فایق آمدن بر مسایل و مشکلات زندگی است. این کتاب و لوح فشرده همراه می‌تواند راهنمای خوب شما در این مسیر باشد و با پياده‌سازي انديشه‌های مطرح شده در این بسته آموزشی، زیباترین زندگی را بیافرینید و از آن لذت ببرید.