کتاب تصویر ذهنی خانوادگی

الگويي جامع، ساده و عملي، برای كنترل زندگي خانوادگی و فتح قله‌هاي رفيع سلامت و سعادت.

Family Self Image
نویسنده : دکتر محمود جهانگیری

فتح قله‌هاي رفيع سلامت و سعادت، آرزوي تمام خانواده‌هاست و مهم‌ترين عامل دستيابي به چنین آرزويي نیز در درون خود آن‌ها نهفته شده است که چيزي جز، خودانگاره و تصوير ذهني مثبت اعضاي خانواده نمی‌باشد. همان اكسير سعادت و كاميابي که رمز ثبات و بقای خانواده‌ها محسوب می‌شود.

خودانگاره خانوادگي مثبت، سنگ زير بناي رشد و بالندگي خانواده‌هاست‌ و بهينه‌سازي آن نيز حلقه مفقوده بسياري از خانواده های دارای بحران می باشد. خودانگاره مثبت، اساس سلامت رواني افراد در تمام زمينه‌هاست و اين خانواده‌ها هستند که با رعايت برخي اصول مي‌توانند هم عزت‌نفس اعضای خودشان را افزايش بدهند و هم جامعه‌اي سالم‌تر و شاداب‌تر بوجود بیاورند.

كتاب حاضر، مروري جامع و فشرده بر مفاهيم، مباني و روش‌هاي بهينه‌سازي تصوير ذهني خانواده‌هاست كه در آن براي نخستين بار، الگويي جامع، ساده و عملي، تحت عنوان تصوير ذهني خانوادگي یا FSI براي كنترل زندگي مطرح شده است.