کتاب ذهن شفابخش

بهترین هدیه به بیماران جهت تقویت روحیه و کنترل علایم و عوارض ابتلا به سرطان

Healing Mind (cancer)
نویسنده : دکتر محمود جهانگیری

یکی از درمان های مکمل مورد استفاده برای بیماران مبتلا به سرطان، درمان تصویر سازی ذهنی (Imagery) و یا همان روش(Relaxation and Guided Imagery (RGI می باشد. مطالعات مختلف، اثر بخشی این روش را تایید نموده است و طبق نظر انجمن سرطان آمریکا، این روش درمانی یکی از درمانهای مناسب مکمل و جایگزین (complementary and alternative medicine) برای بیماران مبتلا به سرطان محسوب میشود که میتواند باعث کاهش استرس، اضطراب و افسردگی، کنترل درد، کاهش فشار خون، کاهش برخی از عوارض جانبی شیمی درمانی در آنها شده و احساس تحت کنترل بودن بیماری را برای این بیماران ایجاد کند. این روش درمانی، به عنوان یکی از مفیدترین اقدامات روانی برای کاهش برخی عوارض جانبی شیمی درمانی مطرح می باشد