ازدواج سالم و موفق با قدرت تصویر ذهنی

ازدواج سالم و موفق با قدرت تصویر ذهنی

 

شکل گیری یک ازدواج سالم و موفق، دارای اصول و فرآیندهای منطقی‌است که دقت و توجه به آن‌ها، زندگی خوب و خوش، توام با سلامتی و نشاط را برای شما به ارمغان خواهد آورد. شکل گیری یک ازدواج سالم و موفق، دارای اصول و فرآیندهای منطقی‌است که دقت و توجه به آن‌ها، زندگی خوب و خوش، توام با سلامتی و نشاط را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

 

مراحل فرآیند همسریابی ‌‌و همسرگزینی موثر

۱) خودشناسی(اهداف، انگیزه‌ها، …)

2) انتخاب معیارهای غربالگری برای همسریابی

3) همسریابی‌‌ بر اساس خواسته‌ها و آرزوها

۴) «دیدن» و «دیده شدن» برای ‌ایجاد جاذبه اولیه

۵) برقراری ارتباط اولیه با فرد مورد نظر

۶) ارزیابی‌‌ دقیق همسر احتمالی

۷) جمع‌بندی و گرفتن تصمیم نهایی

 

مهم‌ترین عامل تعیین کننده میزان موفقیت در همسریابی، همسرگزینی و حتی همسرداری، میزان ضریب هوش هیجانی شما می‌باشد، که موضوع تصویر ذهنی در ارتقای تمام ابعاد پنجگانه هوش هیجانی دخالت مستقیم و غیرمستقیم دارد. از قدرت تصویر ذهنی می‌توانید برای کمک به متجلی ساختن هر آنچه در زندگی می‌خواهید ‌استفاده کنید از جمله ازدواج موفق.

یکی دیگر از محورهای اصلی در تقویت ضریب هوش هیجانی و از جمله مباحث مهم در مورد ازدواج، بحث افکار و باورهای شما نسبت به‌ این امر مقدس‌است. موضوعی که گاهی بدون آنکه خود متوجه باشید، می‌تواند به شکل ناخودآگاه تصویر ذهنی شما را تحت تاثیر منفی قرار داده و به عنوان بزرگترین ‌مانع بر سر راه موفقیت در تشکیل خانواده سالم محسوب شود.