درمان

  • 11 دسامبر 2019

تعریف استرس و اضطراب : هرگونه فشاری که بر ذهن و یا جسم شما وارد می‌شود را استرس می نامند...

  • 29 نوامبر 2018

تعریف فوبیا : فوبیا، ترس غیرواقعی، بیمارگونه، شدید و طولانی مدت  از یک جسم، شخص، حیوان و یا موقعیت می‌باشد...

  • 29 نوامبر 2018

امروزه افسردگی یکی از شایع ترین بیماری های روانی در جهان محسوب می شود. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی...

  • 27 نوامبر 2018

تعریف وسواس : بیماری وسواس اجباري(OCD) یک بیماری روان پزشکی با منشاء اضطراب است که انواع مختلفی دارد. این بیماری،...