درمان

  • ۱۲ فروردین ۱۳۹۷

هرگونه فشاری که بر ذهن و یا جسم شما وارد می‌شود را استرس می نامند در حالی که اضطراب به معنی احساس ترس، نگرانی و یا ناراحتی ناشی از واکنش به استرس می باشد. منشاء این احساس، می‌تواند رویدادی باشد...

  • ۲۴ فروردین ۱۳۹۷

امروزه افسردگی یکی از شایع ترین بیماری های روانی در جهان محسوب می شود. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر حدود پنج درصد جمعیت کل جهان از بیماری افسردگی رنج می برند. اصولا هر انسانی در طول...

  • ۱۲ فروردین ۱۳۹۷

فوبیا، ترس غیرواقعی، بیمارگونه، شدید و طولانی مدت از یک جسم، شخص، حیوان و یا موقعیت می‌باشد که نوعی اختلال اضطرابی محسوب می‌شود. شخص دچار فوبیا، سعی می‌کند از مورد ترس، اجتناب کند و یا آن را با اضطراب و...

  • ۱۲ فروردین ۱۳۹۷

بیماری وسواس اجباري(OCD) یک بیماری روان پزشکی با منشاء اضطراب است که انواع مختلفی دارد. این بیماری، مزاحم و مختل کننده زندگی فرد و اطرافیان اوست. انواع وسواس ۱- وسواس فکری : در این وسواس افکار مزاحم و تکرارشونده در...